2R.sk Búracie a Zemné práce

Poskytujeme kompletné služby a servis:

 • Demoláciu s vlastnou technikou a hydraulickým drvením odpadu.
 • Demontáž budov s recykláciou odpadu na mieste likvidácie budov a stavieb.
 • Demontáž skladov s rekultiváciou stavebných plôch po demolácii, demontáži a búracích prácach.
 • Demontáž priemyselných stavieb s presnosťou pri demolácii, búracích prácach a demontáži.
 • Búranie budov, domov, demolácia stavieb.
 • Likvidácia odpadu po búracích a demolačných prácach.
 • Zemných prác.

Pri búracích prácach dbáme na niekoľko aspektov, ktoré zaručujú kvalitné prevedenie buracích prác. Našou prioritou je bezpečnosť prác.

Naša technika

 • Traktor
 • UNC
 • Tratra
 • Mini ripadlo
 • Buldozér
2R.sk Búracie a Zemné práce

Naše soc. siete

Stránku vytvorila StránkaPreFirmu.eu